Prevence zneužití NTP k NTP amplification útokům

10. dubna 2015

NTP (Network Time Protocol) je protokol pocházející z rodiny protokolů TCP/IP, který slouží k synchronizaci času na počítačích a dalších zařízeních v síti. NTP využívá UDP protoko…

Princip DNS Amplification útoku

10. dubna 2015

V průběhu DNS Amplification útoku jsou zasílány DNS dotazy z podvržené IP adresy, která je stejně jako u ostatních amplification útoků zároveň IP adresou oběti. Díky značnému množ…

Amplification útoky obecně

10. dubna 2015

Obecným principem amplification útoků je zneužití síťové služby k zesílení prováděného útoku. Zneužívány jsou tedy především služby, u nichž relativně malý dotaz vyvolá pokud možn…