Novinky (RSS)

Systém Státní pokladny Centra sdílených služeb prověřily zátěžové testy CSIRT.CZ

Zátěžové testy spočívaly ve spuštění útoků na DNS a webové servery.

více »

Změna GPG klíče pro abuse@csirt.cz

Tým CSIRT.CZ změnil GPG klíč pro svůj abuse kontakt. Původní klíč s ID 0x46A050CA jsme revokovali a nový klíč s fingerprintem 7071 8BB4 0939 AB7D 4E39 4EFD 63A1 D634 6622 A373 byl uploadován na veřejný keyserver http://pgp.mit.edu/. Nový RSA klíč má sílu 4096 bitů.


Byla schválena směrnice NIS

Evropský parlament schválil 6. července směrnici NIS. Jedná se o první evropský dokument, který se týká kybernetické bezpečnosti a státům ukládá minimální požadavky, které by v oblasti kybernetické bezpečnosti měly plnit. Cílem směrnice je zvýšení národních kapacit v oblasti bezpečnosti, zlepšení evropské spolupráce a stanovení povinností spojených s hlášením incidentů pro operátory základních a digitálních služeb. Směrnice by měla vstoupit v platnost v průběhu srpna příštího roku, přičemž následně budou mít členské státy povinnost implementovat ji do národních legislativ a to v průběhu 21 měsíců.


Hledáme nového kolegu

Sdružení CZ.NIC hledá nového kolegu na pozici Bezpečnostní analytik do bezpečnostních týmu CSIRT.CZ a CZ.NIC-CSIRT.


Sdružení CZ.NIC zve na konferenci Kybernetická bezpečnost v Podunají

V rámci mezinárodního projektu CS Danube, který je podpořen Evropskou komisí, se 15. března uskuteční v Praze konference věnovaná kybernetické bezpečnosti - Kybernetická bezpečnost v Podunají.

více »

Sdružení CZ.NIC hostuje mezinárodní konferenci bezpečnostních týmů

[Tisková zpráva] Smyslem těchto pravidelných akcí členů bezpečnostních týmů je podělit se o zkušenosti s bezpečnostními incidenty, které měly vážnější dopady na infrastrukturu, nebo prezentovat nástroje využívané při řešení těchto bezpečnostních incidentů.

více »

Zástupci CZ.NIC a NBÚ uzavřeli smlouvu o provozování Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ

[Tisková zpráva] Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, a Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu, uzavřeli veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude v následujících letech provozovat Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ správce české národní domény.

více »

CSIRT.CZ zve na seminář Nástrahy v prostředí Internetu

V rámci kampaně Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Securty Month) připravilo sdružení CZ.NIC, zastoupené členy Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, ve spolupráci se sdružením CESNET seminář Nástrahy v prostředí Internetu.

více »

CSIRT.CZ zve na seminář o zakládání a provozování bezpečnostních týmů

Tým CSIRT.CZ připravil v spolupráci se sdružením CZ.NIC a NIX.CZ seminář pro společnosti, které zvažují založení vlastního CERT/CSIRT týmu. Seminář je koncipovaný tak, aby účastníkům vysvětlil, jaký je formální proces vytvoření týmu a jaké praktické požadavky by měl tým plnit. Program semináře bude zahrnovat zařazení týmu do mezinárodních struktur, popis RFC 2350, proces incident handlingu, možnost zapojení do projektů pro získávaní zdrojů dát apod. Program semináře a přihlašovací formulář najdete zde.


Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ bude i nadále provozovat sdružení CZ.NIC

[Tisková zpráva] Sdružení CZ.NIC provozuje bezpečnostní tým CSIRT.CZ od 1. ledna 2011 na základě memoranda uzavřeného s Ministerstvem vnitra České republiky, které bylo 1. dubna 2012 nahrazeno memorandem s Národním bezpečnostním úřadem.

více »