Aktuálně z bezpečnosti (RSS)

Deset tipů k ochraně mobilních uživatelů

Mobilní zaměstnanci, zařízení a data potřebují ochranu. Zde je deset tipů, jak toho dosáhnout.


Enisa vydala zprávu zabývající se platnou i připravovanou legislativou počítačové bezpečnosti

Zpráva "Cyber Incident Reporting in the EU" zmiňuje mimo jiné také úlohu národních CSIRT týmů při řešení incidentů.


Nist vydal doporučení týkající se průniků založených na zneužití certifikátů

NIST publikoval příručku "Příprava a reakce na kompromitaci certifikační autority a vydání podvodných certifikátů" reagující na obavy z možných dalších útoků na cetifikační autority.


Nová zranitelnost Javy

Podle výzkumného pracovníka společnosti FireEye má poslední verze Javy závažnou zranitelnost. Pravděpodobně ji mají i předchozí verze.


Bezpečná konfigurace PHP

Opakování matka moudrosti. Několik rad pro bezpečnou konfiguraci PHP.


Zamyšlení nad malware Crisis

Crisis je malware schopný infikovat čtyři různá prostředí: MAC, Windows, virtuální počítače a Windows Mobile. Představuje tedy něco, co bychom neměli podcenit.


Uživatelé Blackberry jsou cílem nového malware

Uživatelé, kteří obdrží e-mail s předmětem “Your BlackBerry ID has been created,” by měli zbystřit pozornost. V této zprávě jsou nabádáni, aby následovali instrukce v přiloženém souboru. Při uposlechnutí se mohou dostat do nemalých problémů.


FBI varuje před novým virem beroucím si počítač jako rukojmí

FBI varuje uživatele před novým virem, který může napadnout jejich počítač při návštevě infikovaných stránek. Na rozdíl od klasických virů nepotřebuje Reveton, jak se virus jmenuje,k infikování počítače žádnou spolupráci uživatele. Zde pak najdete návod na odstranění viru.


Malware Crisis infikuje VMware virtuální stroje

Crisis je počítačový program, který se zaměřuje na počítače s MS Windows a Mac OS X. Malware byl objeven 24.července, dodavatelem antivirového softwaru Intego. Tento program může nahrávat Skype hovory, zachytit provoz z IM programů, jako Adium nebo Microsoft Messenger a monitorovat Vaší komunikaci v programech Firefox nebo Safari.


Microsoft varuje před 'man-in-the-middle' útoky na hesla k VPN

Microsoft vydal varování pro uživatele windows, týkající se možného "man-in-the-middle" útoku schopného získat hesla na některých bezdrátových a VPN sítích.