Setkání bezpečnostních týmů organizuje Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA).

Pracovníci CSIRT.CZ předají své zkušenosti kolegům z Rumunska

V pátek 1. června se v prostorách sdružení CZ.NIC uskuteční setkání organizované Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA), kterého se kromě zástupců této organizace zúčastní také členové týmů CSIRT.CZ a CERT-RO (Národní CERT tým Rumunska).

Cílem tohoto výjimečného setkání je předat týmu CERT-RO maximum zkušeností z budování CSIRT.CZ a jeho ukotvení v roli Národního CSIRT týmu České republiky a pomoci tak CERT-RO na jeho cestě k plné operabilitě v roli Národního týmu. Základem meetingu je osobní poznání členů obou týmů a výměna zkušeností a informací o jejich fungování, a to jak z oblasti technologické a organizační, tak co se týče spolupráce, komunikace nebo budování důvěry v rámci definovaného pole působnosti týmu v domovských zemích.