Informace o nástroji určeném k získávání dat z DNS. Tento nástroj může být užitečný pro sběr informací při penetračních testech.

DNSenum - nástroj pro získávání informací z DNS