Hlášení incidentů

CSIRT.CZ je v oblasti řešení bezpečnostních incidentů týkajících se sítí provozovaných v ČR (zdrojem nebo cílem je síť provozovaná v ČR) nutné brát jako poslední instanci kam je možné se obrátit se žádostí o pomoc a spolupráci. Řešení bezpečnostního incidentu (ověření, obrana, náprava) je vždy v rukou správce dané sítě nebo počítače.

Obecně tedy doporučujeme obrátit se na CSIRT.CZ v jednom z následujících případů:

  • bezpečnostní incident přetrvává (nebyl odstraněn v přijatelném časovém intervalu);
  • na hlášení bezpečnostního incidentu nikdo nereaguje (je jedno jestli se jedná o kontakt v ČR nebo mimo ČR);
  • na hlášení bezpečnostního incidentu jste obdrželi zamítavou odpověď (adresát se odmítá problémem zabývat, danou situaci za problém nepovažuje a podobně);
  • nedokážete dohledat, kdo je za síť/IP adresu (obecně zdroj útoku) zodpovědný nebo se kontaktní informace ukážou jako neaktuální;
  • jste přesvědčeni o tom, že problém by se mohl týkat více sítí, které by bylo záhodno zkontaktovat a vyrozumět.