Microsoft vydal bezpečnostní doporučení k DDE

Vzhledem k faktu, že e-mailové přílohy mohou být hlavním zdrojem nákazy malwarem, vydal Microsoft doporučení na zabezpečení počítače proti potencionálně škodlivým přílohám obsahujícím DDE (Dynamic Data Exchange), které umožňuje dynamické načítání dat do dokumentů. Takto zvýšená ochrana může pomoci v případě, že uživatel nedbá na varování při otevírání dokumentu a odklikne několik varovných hlášení. Tímto zabezpečením se ale zároveň omezí funkčnost kancelářského balíku.