Bezheslové přihlašování k Microsoft účtu

Microsoft přidal podporu pro bezheslové přihlašování k Microsoft uživatelským účtům skrze FIDO2 zařízení (různé hardwarové klíče) v prohlížeči Microsoft Edge. Funkcionalita je dostupná jak pro desktopová, tak i mobilní zařízení. Tento způsob přihlašování využívá principy asymetrického šifrování, kdy soukromý klíč je bezpečně uložen na zařízení a veřejný klíč je uložen na serveru a přiřazen k uživatelskému účtu. Přihlášení pak proběhne zasláním výzvy od serveru, kterou takové zařízení digitálně podepíše, odešle zpět a server veřejným klíčem ověří platnost podpisu.