Neopatchovaná kritická zranitelnost v Cisco Small Business switchích

Byla objevena neopatchovaná kritická zranitelnost (s CVSS skórem 9,8) v softwaru pro Cisco Switche pro domácnost a malé podniky. Nastává v případě, kdy jsou ze systému odebráni všichni uživatelé s úrovní oprávnění 15. V takovém momentě systém automaticky povolí (bez uvědomění administrátora) výchozího uživatele s tímto oprávněním, kterého pak může útočník zneužít. V rámci podrobností o zranitelnosti zveřejnilo Cisco také workaround, který spočívá ve vytvoření jiného uživatele s touto úrovní oprávnění a vypnutí výchozího uživatele.