Historie

Tým CSIRT.CZ byl vybudován v rámci grantu nazvaného Kybernetické hrozby z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky. Cílem bylo vybudování modelového pracoviště typu CSIRT a ověření schopnosti spolupráce provozovatelů sítí a služeb v České republice při řešení bezpečnostních incidentů.

Úkolem vybudovat modelové pracoviště CSIRT.CZ bylo v rámci grantu Kybernetické hrozby pověřeno sdružení CESNET, které vybudovalo první oficiálně konstituovaný CSIRT tým v České republice - tým CESNET-CERTS, mělo tedy s budováním a provozem CSIRT týmu zkušenosti, ale především funkční vazby na světovou komunitu CERT/CSIRT týmů, které jsou nutné pro začlenění nového týmu do světové infrastruktury nezbytné.

Po vybudování nezbytného technického a organizačního zázemí (v roce 2007) došlo za podpory týmu CESNET-CERTS k akceptaci týmu CSIRT.CZ světovou komunitou - tým CSIRT.CZ se dostal na seznam týmů oficiálně uznaných úřadem Trusted Introducer a začal v České republice suplovat chybějící vrcholový CSIRT tým, které jsou v terminologii CERT/CSIRT týmů označovány jako národní a vládní týmy.

Během let 2008 - 2010 se ukázalo, že existence národního a vládního CSIRT týmu v České republice je nutná a tak v prosinci 2010 došlo podpisem Memoranda mezi Ministerstvem vnitra a sdružením CZ.NIC k prohlášení, že CSIRT.CZ se stává Národním CSIRT České republiky.

Dne 1. dubna nahradilo dohodu uzavřenou s MV ČR nové memorandum s Národním bezpečnostním úřadem. Tento dokument se týká řízení agendy bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. V říjnu 2011 se Národní bezpečnostní úřad stal garantem oblasti kybernetické bezpečnosti.

Významnější formální změnu v oblasti kybernetické bezpečnosti představuje schválení Zákona o kybernetické bezpečnosti v roce 2014. Zákon, který je účinný od 01.01.2015 oficiálne ustanovil dva vrcholové CSIRT týmy. Vládní CERT začalo oficiálne provozovat Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které bylo zřizené pod Národním bezpečnostním úřadem. V srpnu 2015 bylo sdružení CZ.NIC vybráno jako provozovatel Národního CERT týmu. K 18. prosinci tak došlo k podepsání veřejnoprávní smlouvy mezi Národním bezpečnostním úřadem a sdružením CZ.NIC. Na základě této smlouvy bude CZ.NIC provozovat Národní CERT tým. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.